PETITE BAG

פטיט אבן

350.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים. מידות התיק: רוחב 37 ס"מ. אורך 20 ס"מ. נפח 15 ס"מ

פטיט בוטגה אפרסק

380.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט בוטגה חול

380.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט בוטגה קוקוס

380.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט בוטגה שחור

380.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט בייסבול

350.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט בלונדי

350.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט שוקולד

350.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט שחור מבריק

350.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט גלוסי

380.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים. מידות התיק: רוחב 37 ס"מ. אורך 20 ס"מ. נפח 15 ס"מ

פטיט סאנד

350.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.

פטיט שחור קלאסי

350.00

פטיט-בג תיק עגלה קטן המכיל 9 ליטר נפח בדרך כלל מתאים לתינוקות מגיל 8 חודשים ומעלה. ואיך לא ? תיק אופנתי עבורנו המתאים לכל מטרה שנבחר פנים התיק: שתי תיבות גומי ובנוסף תא רחב עם רוכסן. בחזית התיק שני תאים אופנתיים רחבים ובצידי התיק עוד שני תאים נוספים לבקבוקים.